Skip to content

Informed consent

-> informatie over de behandeling

DE WORTELKANAALBEHANDELING

Iedere tandarts heeft de plicht u zorgvuldig te informeren over een voorgestelde behandeling. De behandeling kan pas worden uitgevoerd nadat u goed bent geïnformeerd en toestemming heeft gegeven (informed consent). Tijdens een consult wordt u vooraf geïnformeerd over de voorgestelde behandeling alsmede over eventuele andere behandelmethoden. De belangrijkste punten staan hieronder op een rij gezet.

Wanneer is een wortelkanaalbehandeling nodig?

In iedere tand of kies bevinden zich wortelkanalen met daarin de zogenaamde pulpa: weefsel dat uit zenuwen en bloedvaatjes bestaat. De pulpa kan ontstoken raken door tandbederf, een lekkende vulling of door bijvoorbeeld een val. Gevoeligheid voor warmte en koude, een dikke wang of hevige kiespijn kunnen signalen zijn van een ontsteking. Ook kan het zijn dat er (nog) geen klachten zijn. De tandarts komt er dan achter bij het maken van een controlefoto of tijdens

het vullen van de kies. De tandarts kan dan een wortelkanaalbehandeling (of wortelkanaal endodontische behandeling) uitvoeren. Tijdens zo’n behandeling worden alle wortelkanalen zorgvuldig gereinigd en opgevuld. Ook worden er röntgenfoto’s gemaakt om het verloop van de behandeling te controleren. Na de behandeling wordt een nieuwe vulling of soms een kroon geplaatst.

Resultaten van een wortelkanaalbehandeling                                                            

Een wortelkanaalbehandeling is erop gericht om een tand of kies te behouden die anders moet worden getrokken. Het succespercentage van een wortelkanaalbehandeling is hoog, maar zoals met alle medische behandelingen kan een gunstig resultaat niet worden gegarandeerd. Soms is het nodig dat een tand of kies opnieuw endodontisch wordt behandeld, is er een chirurgische ingreep nodig of moet de tand of kies alsnog worden getrokken.

Risico’s en mogelijke complicaties

Medische complicaties zoals:

 • napijn en/of zwelling;
 • soms is het nodig om u medicijnen (antibiotica of pijnstillers) voor te schrijven. Het is daarom belangrijk dat u de tandarts alles vertelt over uw medische situatie. Zo kan de tandarts de medicijnen kiezen die voor u het beste zijn.

Heeft u last van bijwerkingen? Meld die dan direct aan uw tandarts.

Technische complicaties

Elke tand of kies is anders en verschilt in anatomie en moeilijkheidsgraad. De moeilijkheidsgraad wordt onder andere bepaald door het aantal wortelkanalen, de kromming van de wortels, de wortelkanaalanatomie, de aanwezigheid van kronen en wortelstiften en of er al eerder een wortelkanaalbehandeling is uitgevoerd. Een hogere moeilijkheidsgraad gaat gepaard met een hoger behandelrisico.

Enkele van deze risico’s zijn:

 • voordat de eigenlijke wortelkanaalbehandeling kan plaatsvinden moeten soms vullingen, kronen, bruggen of stiftopbouwen worden verwijderd en deze kunnen daardoor beschadigd raken;
 • tandmateriaal moet mogelijk worden opgeofferd om toegang tot de wortelkanalen te verkrijgen;
 • kanalen kunnen niet te vinden of niet toegankelijk zijn;
 • een tand of kies kan na een wortelkanaal behandeling verzwakt zijn en breken;
 • tijdens de wortelkanaalbehandeling kunnen instrumenten afbreken in het wortelkanaal, er kunnen perforaties (onbedoelde openingen naar tandvlees of kaakbot) ontstaan, er kan spoelvloeistof worden doorgeperst;
 • er kan na een wortelkanaalbehandeling een verkleuring ontstaan. Meestal kan dan worden gebleekt.

Ondanks deze risico’s is een wortelkanaalbehandeling in de meeste gevallen succesvol.

Alternatieven

Een wortelkanaalbehandeling wordt verricht om een tand of kies te behouden.

Er zijn echter ook andere mogelijkheden:

 • Geen behandeling of wachten op duidelijker symptomen. Hierbij loopt u het risico op pijn en zwelling. Ook kan de ontsteking zich uitbreiden, met mogelijke aantasting van kaakbot en verlies van de tand of kies tot gevolg.
 • In sommige gevallen kan een chirurgische behandeling (wortelpuntbehandeling) een oplossing bieden.
 • Trekken van tand of kies zonder vervolgbehandeling. Dit kan resulteren in het verschuiven van andere tanden of kiezen, het veranderen van de beethoogte en tandvleesproblemen.
 • Trekken van de tand of kies met daarna een andere behandeling zoals een implantaat, een brug of een (deel)prothese.

Ook deze alternatieve behandelingen hebben risico’s en mogelijke complicaties. Uw tandarts kan u hierover meer informatie verstrekken.

Meest gestelde vragen

Is een wortelkanaalbehandeling pijnlijk?

De behandeling vindt vaak plaats onder lokale verdoving en is meestal pijnloos. In sommige gevallen is een verdoving niet nodig. Er kan napijn en in enkele gevallen zwelling optreden. Deze napijn duurt enkele dagen tot een week en is in het algemeen met paracetamol of ibuprofen goed te bestrijden. Mocht de napijn erg lang aanhouden of is er sprake van veel zwelling die gepaard gaat met koorts en/of slikproblemen, neem dan contact op met uw tandarts.

Hoe lang duurt een wortelkanaalbehandeling?

De tijd die de wortelkanaalbehandeling in beslag neemt is afhankelijk van het aantal wortelkanalen en de moeilijkheidsgraad.

Uw tandarts vindt het heel belangrijk om u goed te informeren over de behandeling die u moet ondergaan. Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Of wilt u extra informatie? Neemt u dan contact op met onze praktijk voor meer uitleg of een (telefonische) afspraak.

Deze informatiebrief is samengesteld door TEN, de vereniging van  Tandarts- Endodontologen in Nederland

Heeft u vragen of
wilt u een afspraak maken?