Skip to content

Uitleg tarieven

Kosten wortelkanaalbehandeling

Vanaf 1 januari 2013 bepalen tandartsen en orthodontisten niet meer zelf hun tarieven.

De tarieven worden landelijk door de overheid vastgesteld. Wellicht heeft u dit inmiddels via de media vernomen. Hiermee ontstaat meer duidelijkheid omtrent behandelingen en de bijbehorende tarieven, de kwaliteit en de deskundigheid van de praktijkmedewerkers.

Bij een kanaalbehandeling in het EndoCentre worden de beste materialen en de nieuwste innovatieve behandelprocedures met high tech instrumentarium gebruikt. Voorafgaand aan een behandeling die meer dan € 250,- kost, ontvangt u aan het eind van het consult een begroting. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het element, de moeilijkheidsgraad en het aantal kanalen.

De administratieve afhandeling van nota’s voor patiënten is uitbesteed aan Infomedics te Almere, een gespecialiseerd bedrijf in het factureren en innen van declaraties voor de gezondheidszorg. Infomedics zal de nota, een eenvoudigere rekening dan u voorheen gewend was, verzenden en ook zorgdragen voor de inning hiervan. Verdere informatie over Infomedics is te vinden op www.infomedics.nl.

De vergoeding is afhankelijk van het verzekeringspakket en uw polisvoorwaarden. Wij adviseren u, voorafgaand aan de behandeling, bij uw verzekeringsmaatschappij te informeren of en in hoeverre deze behandeling wordt vergoed.

Heeft u vragen of
wilt u een afspraak maken?